เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุงหลังแพงโกลิน

ลดอาการปวดหลังด้วยเข็มขัดพยุงหลัง

  ปกติการทำงานโดยทั่วไปนอกจากเราจะเจอสภาวะความเสี่ยงจากการบาดเจ็บในการทำงานด้วยปัจจัยเหล่านี้เช่น สภาพการทำงานไม่เหมาะสม เเสงสว่างไม่เพียงพอ อุณภูมิไม่เหมาะสม หรือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไม่พร้อมทำงาน แล้วนั้นเรายังต้องเจอกับท่าทาง อริยาบทที่ฝืนธรรมชาติ เช่น งานที่ต้องก้มศีรษะ ก้มหลัง บิดเอี้ยวตัวยกสิ่งของหนัก เป็นต้น

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก คือ กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ลูกจ้างทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไม่เกินอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

ในกรณีของน้ำหนักเกินอัตราน้ำหนักที่กำหนด ให้นายจ้างจัดให้มีและให้ลูกจ้างใช้เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง

เข็มขัดพยุงหลังแพงโกลิน จึงเป็นอีก 1 ตัวช่วยที่จะลดอาการปวดหลังจากการทำงาน จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บในส่วนหลัง เนื่องจากในขณะยกของหนักจะช่วยควบคุมแผ่นหลังให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องไม่โค้งงอ

3 เหตุผลที่ต้องเลือก เข็มขัดพยุงหลัง แพงโกลิน รุ่น HRNB0012         

1. ผลิตจากแถบยางยืด Elastic  ที่มีนํ้าหนักเบาแต่ให้ความยืดหยุ่นสูง สามารถระบายอากาศได้ดี ช่วยให้สวมใส่สบายไม่อับชื้น

2. มีแท่งโพลีคาร์บอเนตโดยรอบ สามารถโค้งงอได้ตามสรีระของผู้สวมใส่ ทําให้ทํางานได้คล่องตัว ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนล่างและพยุงหน้าท้องแก่ผู้สวมใสและยังช่วยผ่อนแรงให้กับผู้ทีทํางานหรือยกของหนัก

3. ปรับขนาดตัวเข็มขัดพยุงหลังและปรับระดับความยาวของสายเอียมได้ ช่วยให้เหมาะสมตามขนาดร่างกายของผู้สวมใส่ ทํางานได้สะดวกและคล่องตัว

ส่วนความยาวไซส์ของเข็มขัดพยุงหลังวัดขนาดไซส์ตามรูปภาพนี้ได้เลยครับ

สนใจเข็มขัดพยุงหลังและอุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้านิรภัยแพงโกลิน ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.htm

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง