การทำงานบนที่สูง (Working at height)

   ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ถ้าลูกจ้างทำงานที่มีความสูงจากพื้นขึ้นไป 2 เมตร และหากพลัดตกจากความสูงระดับนี้ก็อาจมีอันตรายถึงขั้นพิการ หรือ เสียชีวิตได้ ฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานบนที่สูง เช่น ถ้าต้องทำงานที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องมีการป้องกันการตกหล่น หรือ ติดตั้งนั่งร้าน

   แต่ถ้าทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย ที่มีสายช่วยชีวิต มีตาข่ายนิรภัย ราวกันตก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้งานอุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูง ต้องมีองค์ประกอบ 4 ชนิดรวมกันที่เราเรียกกันว่า ระบบ ABCD System ซึ่งถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระบบป้องกันการตกจะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงที่หนักให้เป็นเบาได้

 

   ซึ่งรายละเอียดของระบบ ABCD System มีดังต่อไปนี้ 

 

ระบบ A (Anchorage) จุดยึด 

   ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรงกระแทกได้ 5000 lbs เทียบเท่า 22.2 กิโลนิวตัน ที่จะนำไปผูกติดกับ lifeline , Lanyard , SRL รวมทั้ง Rescue System สามารถยับยั้งการตกก่อนร่างกายจะตกถึงพื้นดินได้

 

ระบบ B (Body Support) ส่วนพยุงร่างกาย

    ชุดอุปกรณ์ที่ผู้ปฎิบัติงานสวมใส่ ต้องมีความกระชับและสามารถกระจายแรงจากการตกจากที่สูงได้ โดยตัวผู้ปฏิบัติงานไม่หลุดออกจากอุปกรณ์กันตก เช่น เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวระบบ C (Connection ) อุปกรณ์เชื่อมต่อ

    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับจุดยึด (Anchorage) และส่วนพยุงร่างกาย เช่น Snap hook , Big Hook , Carabiners , Lanyard , บางชนิดจะเป็นอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกเพื่อลดอาการบาดเจ็บเมื่อตกจากที่สูง เช่น Shock absorber 

 

ระบบ D (Descent/Rescue ) อุปกรณ์กู้ภัย

   อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือและกู้ภัยในการปฎิบัติงานหากมีการตกจากที่สูงได้แก่ Life-line system, Pulley , Tripod , Rollgliss , Rescumatic   ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการทำงานบนที่สูงจะลดลงได้ ก็ต่อเมื่อผู้ปฎิบัติงานนำระบบนี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนะคะ 

 ลูกค้าท่านใดต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์กันตก,ซื้อเข็มขัดนิรภัยพร้อมส่งฟรี มีโปรโมชั่นพิเศษ ติดต่อเราที่
https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.htm

 
ที่มา สสปท และ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

on