“ เราสร้างความรู้ เพื่อให้คนรับ นำไปสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ “  . เรายังเดินหน้าและยืนหยัดความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กันตกจากที่สูง ด้วยการส่งต่อความรู้อยู่สม่ำเสมอ ????????  .  ครั้งนี้มาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานที่จริง ทำให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงาน ได้อย่างชำนาญ .  ครั้งนี้อาจารย์กฤตภาส (พี่ลักษณ์) เป็นผู้ให้ความรู้ ตลอดการเทรนนิ่งของวันนี้  #เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้  #ร่วมสร้างสัมคมความปลอดภัย #แพงโกลิน

on