เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับลูกค้าผู้ใช้งาน เรามีการออกไปจัดแสดงโชว์สินค้า ที่เรียกว่างาน Safety Day  . โดยเราได้รับเกียรติ ให้ไปจัดแสดงสินค้าอยู่อย่างประจำ ตามอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัย ตลอดทั้งงาน #เพราะความปลอดภัยรอช้าไม่ได้ #ร่วมสร้างคมความปลอดภัย #แพงโกลิน

on