5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ รองเท้าเซฟตี้ | รองเท้านิรภัยแพงโกลินที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้

 

  รองเท้าเซฟตี้ หรือ รองเท้านิรภัยของ "แพงโกลิน" ด้วยคุณสมบัติของรองเท้าของเราเป็น หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ 200 จูล พื้นรองเท้า กันลื่น กันสารเคมี กันความร้อนได้ดี ส่วนค่าต้านทานไฟฟ้าจากเดิมรองเท้าเซฟตี้ แพงโกลิน จะมีคุณสมบัติเป็น "ฉนวน" คือ ไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้ แต่ตอนนี้พื้นรองเท้าเซฟตี้แพงโกลินมีคุณสมบัติเป็นทั้ง รองเท้านิรภัยแบบกันไฟฟ้าสถิตย์ (Anti-Static) และ รองเท้านิรภัย แบบ ESD (Electro Static Discharged) ฉะนั้นเรามาทราบถึง 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรองเท้าเซฟตี้แพงโกลินที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กันเลยดีกว่าครับ

 

1.ไฟฟ้าสถิตย์เกิดจากประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นตัวนำหรือฉนวนก็สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ และสาเหตุก็มาจากการเหนี่ยวนำ การเสียดสีหรือการขัดสี

 

2.ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไฟฟ้าสถิตย์แน่ๆ คือ อุตสาหกรรม  ฟิลม์ อุตสาหกรรมพ่นสี  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติกหรือฉนวน ซึ่งไม่สามารถปล่อยประจุได้ด้วยตัวมันเอง เมื่อมีไฟฟ้าสถิตย์ย่อมมีแรงดึงดูด ทำให้ฝุ่นมาเกาะชิ้นงานได้มากกว่าปกติ ทำให้ชิ้นงานอาจเสียหายได้

 

 

3.ผลกระทบต่อคนในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าระหว่างปฏิบัติงานมีการเดินบนพื้นก็จะมีการเสียดสีระหว่างพื้นรองเท้าเซฟตี้กับพื้นหน้างาน ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์เวลาจับชิ้นงาน
อาจจะทำให้ไฟช็อตได้

 

 

4.เราไม่สามารถห้ามการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ แต่ป้องกันได้ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เช่น รองเท้า เก้าอี้ ชุดที่สวมใส่ พื้น/วัสดุปูพื้น ความชื้นอากาศในห้อง

***** โรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีใช้ "รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ " เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยที่สุด ******

 

5.รองเท้าเซฟตี้แบบต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ กับ รองเท้าเซฟตี้แบบยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่าน หรือ ESD จะไม่เหมือนกันฉะนั้นการที่จะเลือกรองเท้าเซฟตี้แบบไหนนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาจากหน้างานและผลกระทบกับชิ้นงานนั้นๆ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันครับ

 

สนใจหรือสอบถามรองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย แพงโกลิน แบบกันไฟฟ้าสถิตย์ และ แบบยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่าน ( ESD ) 
ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.html

 

 

 

 

on