5 ขั้นตอนการใช้ถุงมือกันไฟฟ้าและการดูแลรักษา

  หลังจากที่บทความที่แล้ว แพงโกลินได้กล่าวถึงอุปกรณ์เซฟตี้ของแพงโกลินที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้ทราบภาพรวมในการสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานแล้วนั้นมาคราวนี้เราจะกล่าวเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ การเลือกใช้ถุงมือกันไฟฟ้าตลอดจนการดูแลรักษา โดยมี 5 ขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของสถานที่ปฏิบัติงาน ว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบต่ำหรือแบบสูงโดยถ้าต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่อยู่อาศัยก็จะเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าก็จะเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบสูง


 2. เลือกระดับถุงมือกันไฟฟ้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า เช่น ในการใช้งานไฟฟ้าทั่วไปมีแรงดันไฟฟ้าที่ 220V ควรเลือกใช้ถุงมือกันไฟฟ้า Class 00 สามารถกันแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 500V ** โดยถุงมือกันไฟฟ้า Class 00 ผ่านการทดสอบกันไฟฟ้าที่ 2,500 V


  ตารางค่าถุงมือกันไฟฟ้า

 3. ทดสอบถุงมือกันไฟฟ้าก่อนการใช้งานทุกครั้งโดย 
  3.1  กางถุงมือกันไฟฟ้าออก
  3.2  หมุนถุงมือกันไฟฟ้าเพื่อให้ลมเข้าไปในถุงมือ 2 รอบ
  3.3  ถุงมือกันไฟฟ้าจะมีลมเข้าไปทำให้ถุงมือพองออกแล้วตรวจสอบรอยรั่ว โดยสังเกตุการรั่วของลม


 4. ต้องสวมถุงมือหนังทับกับสวมถุงกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันถุงมือกันไฟฟ้าเป็นรอยและช่วยให้ได้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น


 5. ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นที่สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง

  ถุงมือตากถุงมือ  สนใจอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้านิรภัยแพงโกลิน ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.html
 
 
 

 

 

 

 

on