การอพยพหนีไฟ

ปัจจุบันเหตุการณ์เกิดไฟไฟม้ มักจะเกิดในอาคารสูงหรือโรงงานที่มีเชื้อเพลิงจำนวนมาก ซึ่งความหมายของ อัคคีภัย คือ ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุม ทำให้เกิดการติดตามลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้

อ่านเพิ่มเติม
ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง