หน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศแล้วว่า วิกฤติการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าทั่วโลกยกระดับจาก Epidemic

อ่านเพิ่มเติม
ลดการติดเชื้อ

ลดการติดเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับการเตือนภัยความเสี่ยงการระบาดไปทั่วโลกอยู่ในระดับที่ “สูงมาก “เป็นระดับ “สูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันแก๊ส

แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือ ที่รู้จักกันคือ แก๊สไข่เน่า น้ำหนักโมเลกุล 34.04 จุดเดือด -85.5 C จุดหลอมเหลวอยู่ที่ -60.7 C ความหนาแน่นของแก๊ส 1.393 g/L ที่อุณหภูมิ 25 C ความดันบรรยากาศ 1 atm

อ่านเพิ่มเติม
หน้ากากป้องกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันอันตรายทางเดินหายใจ

ไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันถือเป็นโรคติดต่อที่อันตรายในลำดับที่ 14 ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมาตรการรองรับมือป้องกันการแพร่ระบาดจากระยะที่ 2 ไม่ให้ไปสู่ระยะที่ 3 อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่นี้เกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งไวรัสตัวนี้มีความรุนแรงเท่ากับโรคซาร์ส สามารถติดต่อไปสู่คนได้ผ่านสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น เสมหะหรือน้ำลา

อ่านเพิ่มเติม

ภัยร้ายที่มากับฝุ่น

หลังจากที่เราทราบถึงการเตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 จากบทความนี้ รับมือฝุ่น PM2.5ด้วยหน้ากากแพงโกลิน แล้ว ถ้าเราไม่ได้ป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 ล่ะผลกระทบต่อร่างกายของเราจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม
ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง