การเปลี่ยนและคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า 

ก่อนเปิดกล่องรบกวนลูกค้าถ่ายวิดิโอให้ทางร้านด้วยนะคะ  หลังจากได้รับสินค้ารบกวนตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้าเเละบิลใบเสร็จก่อนใช้งานนะคะ ถ้ามีตำหนิหรือชำรุด บิลใบเสร็จผิดกรุณาแจ้งกลับภายใน 3วัน (นับตั้งเเต่วันที่ได้รับของ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  1. การเปลี่ยนขนาด ขอสงวนสิทธ์เฉพาะรองเท้าเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนขนาดรองเท้าได้ โดยเพิ่มหรือลดขนาดได้ไม่เกิน 2 เบอร์ (กรณีเบอร์รองเท้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนไม่มีสินค้าในสต๊อก เจ้าหน้าที่จะแนะนำรุ่นอื่นที่มีเบอร์นั้นๆ โดยหากมูลค่าสูงกว่ารุ่นเดิม ท่านจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากเป็นรุ่น ที่มูลค่าต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างนั้น หรือ ลูกค้าสามารถรอสั่งผลิตรองเท้าใหม่ระยะเวลา 30-45 วันทำการ) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรุ่นได้

    และหากลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนขนาดรองเท้าหลังจากทำออเดอร์สำเร็จแล้วนั้น หากออเดอร์ของท่านอยู่ในสถานะที่ทำการจัดส่งสินค้าแล้ว บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านได้ แต่หากสถานะออเดอร์
    อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียม บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ท่าน
  1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ท่านสั่งซื้อ (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือส่งผิด)

ทั้งนี้ เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าผิด หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ตามขั้นตอนด้านล่าง) หากท่านไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสินค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

หมายเหตุ
สำหรับการเปลี่ยนในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามที่ท่านสั่ง ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนขนาดรองเท้า ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

บริษัทจะยอมรับสินค้าที่ส่งคืนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • สินค้าปกติ
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม
  • ส่งสินค้ากลับมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และ ใบเสร็จรับเงิน (ใบสีเหลือง)

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า


ขั้นตอนที่1 การแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้า

กรุณาแจ้งการเปลี่ยนสินค้าให้เราทราบภายใน7วันหลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
02-259-0320 ต่อ 8907 (เวลาทำการ จัน-เสาร์ 08.30 – 17.00)

ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนสินค้า

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ และจะติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเปลื่ยนสินค้า และส่งไฟล์แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่3 การส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้า และไฟล์แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้า จากเจ้าหน้าที่แล้ว  กรุณากรอกข้อมุลในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าให้ครบถ้วน และห่อสินค้าในบรรจุสินค้าอย่างระมัดระวัง  เพื่อป้องกันการเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยระบุชื่อผู้รับ และที่อยู่ดังนี้


ชื่อผู้รับ : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (เรื่องการเปลี่ยนสินค้า)
ที่อยู่ในการส่งสินค้า : บริษัทซีพีแอลกรุ๊ป จำกัด มหาชน เลขที่ 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 
**โดยส่งกลับสินค้าตามเงื่อนไขการยอมรับสินค้าทั้ง4 ข้อ และแจ้งช่องทางขนส่ง,เลขพัสดุ มาที่อีเมล : shoponline@pangolin.co.th  

ขั้นตอนที่4 การเปลี่ยนสินค้า

การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้า จะใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า โดยจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้า,บรรจุภัณฑ์และใบเสร็จรับเงิน (ใบสีเหลือง) และแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสินค้าค้า ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งค่าจัดส่ง โดยเมื่อท่านส่งเอกสารการโอนเงินค่าส่งสินค้ามาให้ทางเราแล้ว ทางเราจะทำการส่งเรื่องเปลี่ยนสินค้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับท่าน ไม่เกิน 7 วันทำการ

หากท่านมีคำถามเรื่องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ 02-259-0320 ต่อ 8907
หรืออีเมล shoponline@pangolin.co.th

ทาง Pangolinonline.com ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอบพระคุณที่ใช้บริการ

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง