บรรยากาศอันตราย

สภาพอันตราย และ บรรยากาศอันตราย

นิยามพื้นที่อับอากาศ

"ทางเข้าออกจำกัดที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องนานๆ เช่น หลุม บ่อ มี สภาพอันตราย หรือ บรรยากาศอันตราย สักอย่าง"

แล้ว สภาพอันตราย คือ อะไรล่ะ ? 

  • สภาพที่คนงานอาจโดนทับหรือจมได้
  • สภาพที่คนงานอาจตก หรือ ถูกกักขังได้
  • เสี่ยงต่อการเป็นบรรยากาศอันตรายอื่นๆตามที่กรมกำหนด

และ บรรยากาศอันตราย คือ อะไรล่ะ ?

  •  มีออกซิเจนน้อยไป ( น้อยกว่า 19.5% )
  •  มีออกซิเจนมากไป  ( มากกว่า 23.5% )
  •  มีก๊าซติดไฟหรือระเบิดได้  ความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้
  •  มีฝุ่นติดไฟ ความเข้มข้นพอที่จะระเบิดได้ มีสารเคมีอันตรา

ฉะนั้นก่อนการทำงานเราจึงต้องทำดังต่อไปนี้ ! 

1. ตรวจวัดอ๊อกซิเจนก่อนและระหว่างการทำงานด้วยเครื่องวัดก๊าซของแพงโกลิน
    https://pangolinonline.com/product-categories/gas-detection-instruments.html
2. หากเป็นพื้นที่อับอากาศนายจ้างต้องประเมินสาเหตุ โดยการ กั้นพื้นที่ กันผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ด้วยยูโรเทปขาวแดง https://pangolinonline.com/sdry0003.html  
    หรือ กรวยจราจร https://pangolinonline.com/trff0023.html
3. จัดเตรียม PPE ที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์กันตก  , ชุดอุปกรณ์ Tripod , หน้ากากแบบมีตลับกลอง , ชุดกันสารเคมี
    https://pangolinonline.com/product-categories/high-fall-protection-equipment.html

แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีใครบ้างล่ะ ?

1.ผู้อนุญาต ต้องผ่านการอบรม และเป็นผู้อนุญาต Work Permit

2.ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิเสธการทำงานได้ ถ้างานเป็นงานก่อประกายไฟและงาน

   ที่มีสารระเหยที่นายจ้างไม่ได้จัดเตรียมมาตรการความปลอดภัยไว้

3.ผู้ช่วยเหลือ  

4.ผู้ควบคุมงาน

ซึ่งในรายละเอียด WORK PERMIT ต้องมี 12 อย่างก่อนนะ ถึงจะปฎิบัติงานได้

1.สถานที่ที่เข้าไป

2.วัน-เวลา

3.เข้าไปทำอะไร

4.ใครอนุญาต

5.ใครควบคุมงาน

6.ใครผู้ช่วยเหลือ

7.อันตรายและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

8.ผลประเมินสภาพอันตรายหรือบรรยากาศอันตราย

9.มาตรการความปลอดภัยที่นายจ้างเตรียมไว้

10.PPE และอุปกรณ์ช่วยชีวิต

11.ลายเซนต์ผู้ขออนุญาตและผู้อนุญาต

12.ผลตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง