อุปกรณ์เซฟตี้แพงโกลินกันไฟฟ้า

อุปกรณ์เซฟตี้แพงโกลินกันไฟฟ้า

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า เมื่อทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใส่ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ดังนี้ รองเท้ากันไฟฟ้า,ถุงมือกันไฟฟ้า,แว่นตานิรภัย และหมวกนิรภัย มีดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (หมวกเซฟตี้)

การป้องกันอันตรายที่ศีรษะ คือความปลอดภัย ที่สําคัญ หมวกนิรภัยในปัจจุบันได้ออกแบบ ให้ใช้ป้องกันการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ป้องกันการดูดซึมน้ําทนต่อการไหม้ไฟ ชั้นคุณภาพของหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับ การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าตามชั้นคุณภาพ G หมวกนิรภัยที่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าจํากัด จึงเป็นหมวกนิรภัยที่จะใช้ในงานทั่วไป เช่น งานก่อสร้าง โยธาเครื่องกลหรืองานที่เสี่ยงต่ออันตรายไฟฟ้าแรงดันสูง ทนแรงดันไฟฟ้า 2,200 V ชั้นคุณภาพ E หมวกนิรภัยที่ป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเหมาะที่จะทํางานสายส่ง ช่างไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยหรืองานอื่นๆซึ่งต้องเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงทนแรงดันไฟฟ้า 20,000 V
https://pangolinonline.com/hlmt8092.html

2. อุปกรณ์ป้องกันมือ (ถุงมือกันไฟฟ้า)

  การใช้ถุงมือกันไฟฟ้าควรเลือกให้เหมาะสม กับกระแสไฟที่เราไปใช้ และเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรสวมถุงมือหนังทับอีกชั้น เพื่อช้วยป้องกันหากมีการทํางาน และเกิดการฉีกขาดของถุงมือ  https://pangolinonline.com/hw-elec.html และถุงมือหนังสวมทับถุงมือยาง https://pangolinonline.com/glvl0004zzzzz.html

3. อุปกรณ์ป้องกันเท้า(รองเท้าเซฟตี้)

  รองเท้านิรภัยที่ใช้พื้นและสันรองเท้าทําด้วย วัสดุไม่เป็นตัวนําไฟฟ้ามีจุดประสงค์เพื่อนําไป สวมใส่ในบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่บนพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันผู้สวมใส่ถูกไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ด้วยวิธีการหุ้มฉนวนไวก่อนหน้านั้นแล้ว https://pangolinonline.com/boot0024.html 

 สนใจอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.html
ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง