ติดตั้งอ่างตาฉุกเฉิน

ติดตั้งฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน

      อุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉิน  เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ชำระล้างทำความสะอาดดวงตาและร่างกายด้วยน้ำเพื่อป้องกัน ฝุ่น หรือ ละอองของสารเคมี ที่จะทำให้ระคายเคืองเข้าสู่ดวงตาและผิวหนังหลังจากปฏิบัติงานเพื่อลดอันตรายที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน โดยถ้าเราชี้จุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉินอย่างมากก็ คือ จุดที่โรงงานที่มีการจัดเก็บสารเคมี พื้นที่มีการทำงานในห้องแลป พื้นที่ที่มีการพ่นสารเคมี พื้นที่การทำงานที่ต้องเจอฝุ่นจำนวนมาก เป็นต้น

    ฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีสารเคมีรั่วไหลและกระเด็นออกมาสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ชำระล้างสารเคมีออกจากร่างกายได้ทันที ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีอันตรายและบาดเจ็บรุนแรงอย่างแสนสาหัสมากขึ้น

    เพราะเหตุนี้ นายจ้างจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างตาและฝักบัวฉุกเฉินให้กับลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 1 ที่ ต่อลูกจ้าง 15 คน และให้เพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้างส่วนที่เกิน 7 คนให้ถือเป็น 15 คนตามกฎกระทรวงเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ปี พ.ศ. 2556

 ถาม ถ้าไม่รู้ว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินแบบนี้จะติดตั้งอย่างไรเหมาะกับหน้างานไหม ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ  มีทีมงานแพงโกลิน พร้อมเข้าไปสำรวจพื้นที่หน้างาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการทำงาน ตลอดจนช่วยติดตั้งอุปกรณ์ชุดอ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉินให้กับลูกค้าได้

แพงโกลินมีข้อแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉิน

  1. ทุกๆ 1 สัปดาห์ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉินควรทำความสะอาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของชุดฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ตลอดจนท่อส่งน้ำเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ

  2. ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉินต้องตรวจสอบการรั่วหรือการชำรุดของวาล์วแต่ละจุด ตลอดจนแรงดันของน้ำถ้าชิ้นส่วนไหนชำรุดจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ และจำเป็นต้องมีอะไหล่เสริมเตรียมพร้อมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่อุปกรณ์อ่างล้างตาและชุดฝักบัวฉุกเฉินมีปัญหา เพื่อป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยสูงสุด

  3. กรณีที่ผู้ใช้งานมีอ่างล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Eyewash) ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่แพงโกลินจัดจำหน่ายสามารถบรรจุน้ำได้ถึง 60 ลิตร ระยะเวลาของน้ำสามารถฉีดออกมาได้นาน 20-25 นาที ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาคอยดูแลน้ำที่บรรจุอยู่ในอ่างล้างตาต้องคอยเติมน้ำให้เต็มพร้อมใช้งานเสมอ และต้องคอยระมัดระวังความสะอาดของน้ำและความสะอาดของอุปกรณ์ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์นี้ด้วยครับ

  4. ขวดล้างตาฉุกเฉินของแพงโกลินเป็นสินค้าอีก 1 ชนิดที่ราคาถูกและขายดี สามารถทำความสะอาดได้ง่าย แพงโกลินแนะนำให้เปลี่ยนน้ำใหม่ทุกๆ 1 สัปดาห์นะครับ

     

   

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง