ป้ายสัญลักษณ์แพงโกลิน

ป้ายสัญลักษณ์แพงโกลิน

การใช้สีสัญลักษณ์ในงานความปลอดภัย

 • สีแดง ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “หยุด” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายหยุด , เครื่องหมายห้าม , เครื่องหมายอุปกรณ์ฉุกเฉิน , เครื่องหมายห้าม มีสีตัดเป็น สีขาว
 • สีเหลือง ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “ระวัง” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ชี้บ่งว่าอันตราย (เช่น ไฟ วัตถุ ระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ ) หรือ ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีดำ
 • สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “บังคับให้ต้องปฏิบัติ” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายบังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล , เครื่องหมายเตือน  เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีขาว
 • สีเขียว ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “แสดงภาวะปลอดภัย”  ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ทางหนี , ทางออกฉุกเฉิน
  หน่วยปฐมพยาบาล , ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน , หน่วยกู้ภัย , เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย

  หมายเหตุ : 1. สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณืเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
               2. อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ (แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย)
                     สีแดงส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มืดมัว
สนใจอุปกรณ์ความปลอดภัยและป้ายความปลอดภัย ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.html
ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง