มาตรฐานอุปกรณ์เซฟตี้แพงโกลิน

มาตรฐานความปลอดภัยของ อุปกรณ์เซฟตี้ | อุปกรณ์นิรภัยที่แพงโกลินได้รับ

   ปัจจุบันมาตรฐานของอุปกรณ์ความปลอดภัย เปรียบเสมือนคุณภาพของอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาแล้ว จึงมั่นใจได้เลยว่าสามารถอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ระดับหนึง

1. กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันศีรษะและใบหน้า ได้รับมาตรฐาน   มอก.368-2554 และ มาตรฐานยุโรป EN 397:2012
   ผ่านการทดสอบ  การดูดซับแรงกระแทก การป้องกันการเจาะทะลุ การต้านทานการติดไฟ การป้องกันแรงบีบข้างและ การทนแรงดันไฟฟ้า 20,000V (มาตรฐาน มอก.)  ได้แก่ หมวกเซฟตี้แพงโกลินรุ่น HLMT8001 ,HLMT8002,HLMT8091,HLMT8092 
2.กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันดวงตา ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานอเมริกา ANSI Z87.1 และ มาตรฐานยุโรป EN 166 & EN 175
   ผ่านการทดสอบ การทนแรงกระแทกของเลนส์  
3. กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันระบบการได้ยินได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ  มาตรฐานอเมริกา
    ANSI S3.19-1974 ผ่านการทดสอบ การลดเสียงดัง 
4.กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันระบบทางเดินหายใจ ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN
   ผ่านการทดสอบ การกรองอนุภาคและสารเคมีขนาดเล็กได้ 
5.อุปกรณ์นิรภัยป้องกันมือ ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 388 , EN 470 , EN 374
   ผ่านการทดสอบ การป้องกันลักษณะทางกายภาพเชิงกลของถุงมือ  การป้องกันความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของสารเคมี และ
   การป้องกันไฟฟ้าตามลำดับ 
6.อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันร่างกาย ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 
   ผ่านการทดสอบ ประเภทการป้องกันสารเคมี
7.อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันเท้า ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 20345 , มาตีรฐาน มอก.523-2554 และ มาตรฐาน ISO
   ผ่านการทดสอบ การป้องกันการเจาะทะลุ , หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200จูล 
8.อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันการกันตก ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 
    ผ่านการทดสอบ แรงชนิดต่างๆที่ทำผ่านอุปกรณ์ 

 ลูกค้าท่านใดต้องการเอกสารมาตรฐานอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้านิรภัยแพงโกลิน ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.htm

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง