ระบบการป้องกันการทำงานบนที่สูง

การป้องกันการตกจากที่สูงที่ดี ตามลำดับความสำคัญควรเป็นดังนี้

     หลังจากที่เราทราบถึงการทำงานบนที่สูงด้วย หลัก ABCD แล้วนั้นถ้าเราลองมาจัดระบบการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยให้ดีที่สุดล่ะ เราจะทำได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบครับ

     1.เราต้องขจัดหรือทดแทน (Eliminate or Substitution) คือ ถ้าสามารถทำงานบนภาคพื้นดินได้ก็ให้เปลี่ยนมาทำงานบนพื้นดิน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูงไปเลย

     2.เราต้องลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด (Reduce Risk)โดยการออกแบบระบบงานที่ปลอดภัย เช่น การรักษาระยะความปลอดภัยให้ลูกจ้าง (Fall Restraint) การออกแบบระบบเพื่อหยุดการตกกระแทกภายหลังการตก (Fall Arrest) 

    3.เราต้องมีการป้องกันการตกเชิงวิศวกรรม (Fall Protection with Engineering Control) โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูง เช่น รถกระเช้า นั่งร้าน สำหรับปฏิบัติงาน

    4.เราต้องควบคุมด้านการบริหารจัดการ (Administrative Controls) คือการมีกำหนดการระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานเพื่อเตือนลูกจ้าง

    5.เราต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment:PPE ) หมายถึงการมีอุปกรณ์สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสถาพแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เช่น 

        5.1 เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว (Full Body Harness)

        5.2 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 

        5.3 อุปกรณ์ป้องกันมือ

        5.4 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

        5.5 อุปกรณ์ป้องกันเท้า

    ซึ่งถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกับนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดว่า หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ

 ลูกค้าท่านใดต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์กันตก,ซื้อเข็มขัดนิรภัยพร้อมส่งฟรี มีโปรโมชั่นพิเศษ ติดต่อเราที่
https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.htm

 
ที่มา สสปท 

ลงชื่อรอสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึงในสต็อก กรุณาระบุอีเมลที่ถูกต้องของคุณไว้ด้านล่าง