มาตรฐานความปลอดภัยของ อุปกรณ์เซฟตี้ | อุปกรณ์นิรภัยที่แพงโกลินได้รับ

   ปัจจุบันมาตรฐานของอุปกรณ์ความปลอดภัย เปรียบเสมือนคุณภาพของอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาแล้ว จึงมั่นใจได้เลยว่าสามารถอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ระดับหนึง

1.ได้รับมาตรฐาน   มอก.368-2554 และ มาตรฐานยุโรป EN 397:2012
   ผ่านการทดสอบ  การดูดซับแรงกระแทก การป้องกันการเจาะทะลุ การต้านทานการติดไฟ การป้องกันแรงบีบข้างและ การทนแรงดันไฟฟ้า 20,000V (มาตรฐาน มอก.) กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันศีรษะและใบหน้า ได้แก่ หมวกเซฟตี้แพงโกลินรุ่น HLMT8001 ,HLMT8002,HLMT8091,HLMT8092 


2.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานอเมริกา ANSI Z87.1 และ มาตรฐานยุโรป EN 166 & EN 175
   ผ่านการทดสอบ การทนแรงกระแทกของเลนส์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันดวงตา

 
3.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ  มาตรฐานอเมริกา ANSI S3.19-1974
   ผ่านการทดสอบ การลดเสียงดัง ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันระบบการได้ยิน

4.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN
   ผ่านการทดสอบ การกรองอนุภาคและสารเคมีขนาดเล็กได้ ได้แก่  กลุ่มอุปกรณ์นิรภัยป้องกันระบบทางเดินหายใจ

5.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 388 , EN 470 , EN 374
   ผ่านการทดสอบ การป้องกันลักษณะทางกายภาพเชิงกลของถุงมือ  การป้องกันความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของสารเคมี และการป้องกันไฟฟ้าตามลำดับ ได้แก่  กลุ่ม อุปกรณ์นิรภัยป้องกันมือ


6.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN ผ่านการทดสอบ ประเภทการป้องกันสารเคมี ได้แก่ กลุ่ม อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันร่างกาย

7.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 20345 , มาตีรฐาน มอก.523-2554 และ มาตรฐาน ISO
   ผ่านการทดสอบ การป้องกันการเจาะทะลุ , หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200จูล ได้แก่ กลุ่ม อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันเท้า

8.ได้รับมาตรฐาน  มาตรฐานยุโรป EN 
    ผ่านการทดสอบ แรงชนิดต่างๆที่ทำผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กลุ่ม อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันการกันตก

 

 ลูกค้าท่านใดต้องการเอกสารมาตรฐานอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้านิรภัยแพงโกลิน ติดต่อเราได้ที่ https://pangolinonline.com/contact-us-pangolin.htm

 
on